polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 086Va28
Rigelský

tunel

06:54 - 17:31
Km osi

Linie kolejowe:
189
.318

Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01 • SNDVB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
189.249 km - 189.388 km
Wysokość:
280 m n.p.m.
Długość obiektu:
139 m
Ilość torów:
1
Liberecký kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.24 - 15:04:51


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40967085 / 18686 / 7958 / 3927 / 10432.16)