polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 060Sa24
Rigelský
tunel (tunel)

↑ 07:01 - ↓ 19:12
↑ 06:58 - ↓ 19:13
Km osi

Linie kolejowe:
189.318 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rigelský
Wysokość:
280 m n.p.m.
Kilometraż:
189.249 km - 189.388 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
139 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.29 - 22:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969537 / 6295 / 6196 / 2125 / 5162.14)