polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 060Sa24
Rigelský
tunel (tunel)

↑ 04:50 - ↓ 21:12
↑ 04:50 - ↓ 21:12
Km osi

Linie kolejowe:
189.318 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1875.07.01 • SNDVB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství král. hradecké
GPS:
Miejsce:
Rigelský
Wysokość:
280 m n.p.m.
Kilometraż:
189.249 km - 189.388 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
139 m
Geometria toru:
Liberecký kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2018.12.29 - 22:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504676 / 8754 / 4946 / 2214 / 5196.33)