polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 105Ja34
Horažďovice předměstí
stacja (st) / [LCS]

↑ 05:04 - ↓ 21:10
↑ 05:05 - ↓ 21:10
Km osi

Linie kolejowe:
289.610

0.000

Zmiany nazw punktu:
Horaždovic 1868-1888Horaždovic-Babin 1888-1919Horažďovice-Babíny 1919-1922Horažďovice-Babín 1922-1939Horaschdowitz-Babin / Horažďovice-Babín 1939-1945Horažďovice-Babín 1945-1946Horažďovice 1946-1952Babín 1952-1961Horažďovice 1961-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1868.09.01 • KFJB
Numer ewidencyjny:
73865
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 4       dawniej:    5 / 5
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Pačejov
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja zmodernizowana w 2015 roku
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.30 - 19:40:12

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336763 / 27071 / 18622 / 2950 / 7571.78)