polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga31
Plzeň hlavní nádraží

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

07:46 - 16:04
Km osi

Linie kolejowe:
103
.527
349
.094
0
.000
97
.361
Zmiany nazw:
Pilsen (Personenbahnhof) 1862-Pilsen 1876-1918Plzeň 1918-1939Pilsen / Plzeň 1939-1945Plzeň 1945-1949Plzeň Gottwaldovo nádraží 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1862.07.14 • BWB
Numer ewidencyjny:
73275-0
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, zdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
6 / 10
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Plzeň seřaďovací nádraží
Inne informacje:
Starý žkm 109.674 - 510
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.13 - 17:26:45


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32380481 / 24068 / 2680 / 3475 / 9318.12)