polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ga31
Plzeň hlavní nádraží
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:04 - ↓ 21:13
↑ 05:04 - ↓ 21:13
Km osi

Linie kolejowe:
103.527

349.094

0.000

97.361

Zmiany nazw punktu:
Pilsen (Personenbahnhof) 1862-Pilsen / Plzeň 1939-1945Plzeň 1945-1949Plzeň Gottwaldovo nádraží 1949-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1862.07.14 • BWB
Numer ewidencyjny:
73275
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, zdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
6 / 10
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Plzeň seřaďovací nádraží
Z kronikarskiego obowiązku:
Starý žkm 109.674 - 511
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.03.16 - 19:57:20

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22337203 / 27071 / 19062 / 2950 / 7571.93)