polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 104Ha33
Nepomuk
stacja (st) / [LCS]

↑ 05:04 - ↓ 21:11
↑ 05:04 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
313.859

24.230

Zmiany nazw punktu:
Nepomuk 1868-1939Nepomuk / Nepomuk 1939-1945Nepomuk 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1868.09.01 • KFJB
Numer ewidencyjny:
73925
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
adaptowana do innych celów
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Ždírec u Plzně
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.30 - 19:45:04

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336053 / 27071 / 17912 / 2950 / 7571.54)