polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ha32
Nezvěstice
stacja (st)

↑ 05:04 - ↓ 21:12
↑ 05:04 - ↓ 21:12
Km osi

Linie kolejowe:
332.610

26.589

Zmiany nazw punktu:
Nezvěstic 1879-1919Nezvěstice 1919-1939Neswiestitz / Nezvěstice 1939-1945Nezvěstice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1879 • KFJB
Numer ewidencyjny:
76405
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku rozebrane
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
1882.07.01 - stanice
2019.12.01 - zamknięcie kasy
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.30 - 23:01:45

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336090 / 27071 / 17949 / 2950 / 7571.56)