polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 105Ha33
Mileč

przystanek osobowy (po)

07:39 - 16:59
Km osi

Linie kolejowe:
309
.765
Zmiany nazw:
Mileč 1961-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1961.05.28 • ČSD
Numer ewidencyjny:
73915-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.09 - 23:50:07


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33706932 / 20307 / 16240 / 3538 / 9527.11)