polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ha32
Blovice
stacja (st)

↑ 05:04 - ↓ 21:12
↑ 05:04 - ↓ 21:12
Km osi

Linie kolejowe:
325.349

Zmiany nazw punktu:
Blovic 1868-1919Blovice 1919-1939Blowitz / Blovice 1939-1945Blovice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1868.09.01 • KFJB
Numer ewidencyjny:
73955
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nie ma, być może była
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.30 - 22:52:04

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336249 / 27071 / 18108 / 2950 / 7571.61)