polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ha32
Starý Plzenec
stacja (st)

☀ ↑ 07:35 - ↓ 18:07
☀ ↑ 07:37 - ↓ 18:05
Km osi

Linie kolejowe:
339
.340
Zmiany nazw punktu:
Pilsenetz 1868-1919Plzenec 1919-1923Starý Plzenec 1923-1939Alt Pilsen / Starý Plzenec 1939-1945Starý Plzenec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • KFJB
Numer ewidencyjny:
73985
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
1873 - stanice
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.10.13 - 21:34:20


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24430708 / 15644 / 9803 / 3065 / 7970.87)