polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ha32
Starý Plzenec

stacja (st)

07:40 - 16:58
Km osi

Linie kolejowe:
339
.340
Dawny status punktu:
po+ład 1868-1875st 1875-2023
Zmiany nazw:
Pilsenetz ?-1918Plzenec 1868-?Plzenec 1918-1923Starý Plzenec 1923-1939Alt Pilsen / Starý Plzenec 1939-1945Starý Plzenec 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1868.09.01 • KFJB
Numer ewidencyjny:
73985-4
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
1873 - stanice
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.19 - 21:03:12


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707185 / 20307 / 16493 / 3538 / 9527.19)