polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ha31
Plzeň-Koterov
stacja (st)

↑ 05:04 - ↓ 21:13
↑ 05:04 - ↓ 21:13
Km osi

Linie kolejowe:
345.454

Zmiany nazw punktu:
Kotterau 1914-1919Koterov 1919-1945Koterov pořádací nádraží 1945-1959Plzeň-Koterov pořádací nádraží 1959-1981Plzeň-Koterov 1981-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1914.05.01 • ČSD
Numer ewidencyjny:
73995
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
1910 - vlečka
1914 - výhybna
1945 - seřad. nádraží
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.30 - 23:39:23

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336500 / 27071 / 18359 / 2950 / 7571.69)