polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga31
Plzeň-Jižní Předměstí

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

05:07 - 21:02
Km osi

Linie kolejowe:
105
.210
350
.640
Dawny status punktu:
stt 1897-1904st 1904-2023
Zmiany nazw:
Pilsen Skodawerke 1897-1904Pilsen Reichsvorstadt 1904-1918Plzeň Říšské předměstí 1918-1939Pilsen Reichsvorstadt / Plzeň Říšské předměstí 1939-1945Plzeň Říšské předměstí 1945-1951Plzeň-Jižní Předměstí 1951-2014Plzeň-Jižní Předměstí 2014-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1897.04.01 • BWB
Numer ewidencyjny:
74655-2
GPS / Wysokość:
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 4
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata siedziskowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
zastávka od 1904.10.01
starý žkm 111.210 - 511
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.05.11 - 01:59:38


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35937870 / 14128 / 390 / 3658 / 9824.46)