polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych



mapa: 089Ga31
Plzeň-Křimice
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:04 - ↓ 21:14
↑ 05:04 - ↓ 21:14
Km osi

Linie kolejowe:
355.482

Zmiany nazw punktu:
Křimitz 1893-1919Křimice 1919-1939Kschimitz / Křimice 1939-1945Křimice 1945-1977Plzeň-Křimice 1977-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74815
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
1893 - zastávka
1924 - výhybna
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.10 - 23:53:53

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336587 / 27071 / 18446 / 2950 / 7571.72)