polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ga31
Vochov
przystanek osobowy (po)

↑ 05:04 - ↓ 21:14
↑ 05:04 - ↓ 21:14
Km osi

Linie kolejowe:
357.738

Zmiany nazw punktu:
Wochow / Vochov 1939-1945Vochov 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
74825
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:17:02

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336652 / 27071 / 18511 / 2950 / 7571.75)