polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Fa31
Plešnice
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 07:36 - ↓ 18:08
☀ ↑ 07:38 - ↓ 18:06
Km osi

Linie kolejowe:
366
.185
Zmiany nazw punktu:
Ullitz-Pleschnitz 1873-1919Úlice-Plešnice 1919-1937Plešnice 1937-1938Ullitz-Pleschnitz 1938-1945Plešnice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.11.20 • KFJB
Numer ewidencyjny:
76035
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
1873 - zastávka
1899 - stanice
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.10.13 - 21:40:49


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24431029 / 15644 / 10124 / 3065 / 7970.97)