polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ea31
Milíkov

przystanek osobowy+mijanka (po+mij)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

07:42 - 17:00
Km osi

Linie kolejowe:
387
.082
Zmiany nazw:
Milikau 1938-1945Milíkov 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • KFJB
Numer ewidencyjny:
74895-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.10.13 - 21:36:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707367 / 20307 / 16675 / 3538 / 9527.24)