polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ea31
Milíkov
przystanek osobowy+mijanka (po+mij)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

☀ ↑ 07:37 - ↓ 18:09
☀ ↑ 07:39 - ↓ 18:07
Km osi

Linie kolejowe:
387
.082
Zmiany nazw punktu:
Milikau 1938-1945Milíkov 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • KFJB
Numer ewidencyjny:
74895
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.10.13 - 21:36:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24430977 / 15644 / 10072 / 3065 / 7970.95)