polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Da30
Chodová Planá
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:05 - ↓ 21:17
↑ 05:05 - ↓ 21:17
Km osi

Linie kolejowe:
417.548

Zmiany nazw punktu:
Kuttenplan 1872-1919Chodová Planá 1919-1938Kuttenplan 1938-1945Chodová Planá 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74955
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.01.31 - 19:24:55

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22243580 / 25029 / 14721 / 2947 / 7547.87)