polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 088Da30
Chodová Planá
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

↑ 05:14 - ↓ 21:13
↑ 05:15 - ↓ 21:13
Km osi

Linie kolejowe:
417.548

Zmiany nazw punktu: Kuttenplan 1938-1945Chodová Planá 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74955
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.01.20 - 22:28

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16740216 / 18509 / 15100 / 2598 / 6443.50)