polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Da31
Pavlovice

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

07:43 - 17:01
Km osi

Linie kolejowe:
403
.899
Zmiany nazw:
Josefihütte 1872-1918Josefova Huť 1918-1938Josefihütte 1938-1945Josefova Huť 1945-1950Pavlovice 1950-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.09.20 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74925-9
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.12 - 20:35:12


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707109 / 20307 / 16417 / 3538 / 9527.16)