polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Da31
Pavlovice
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Praha CDP (dysp) /

☀ ↑ 07:38 - ↓ 18:09
☀ ↑ 07:40 - ↓ 18:07
Km osi

Linie kolejowe:
403
.899
Zmiany nazw punktu:
Josefihütte 1872-1919Josefova Huť 1919-1938Josefihütte 1938-1945Josefova Huť 1945-1950Pavlovice 1950-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.09.20 • KFJB
Numer ewidencyjny:
74925
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.10.13 - 21:39:00


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24430671 / 15644 / 9766 / 3065 / 7970.86)