polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Ea31
Svojšínský
tunel (tunel)

↑ 05:06 - ↓ 21:16
↑ 05:06 - ↓ 21:16
Km osi

Linie kolejowe:
395.776 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Svojšínský
Wysokość:
425 m n.p.m.
Kilometraż:
395.700 km - 395.852 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
152 m
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:19:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336417 / 27071 / 18276 / 2950 / 7571.67)