polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ea31
Svojšínský
tunel (tunel)

↑ 07:09 - ↓ 19:20
↑ 07:07 - ↓ 19:22
Km osi

Linie kolejowe:
395.776 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Svojšínský
Wysokość:
425 m n.p.m.
Kilometraż:
395.700 km - 395.852 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
152 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 14:29

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969582 / 6295 / 6241 / 2125 / 5162.16)