polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Da31
Ošelínský

tunel (tunel)

07:43 - 17:01
Km osi

Linie kolejowe:
397
.344
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
397.317 km - 397.370 km
Wysokość:
435 m n.p.m.
Długość obiektu:
53 m
Ilość torów:
1
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:20:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707235 / 20307 / 16543 / 3538 / 9527.20)