polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 088Da31
Ošelínský
tunel (tunel)

↑ 05:04 - ↓ 21:14
↑ 05:04 - ↓ 21:14
Km osi

Linie kolejowe:
397.344 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Ošelínský
Wysokość:
435 m n.p.m.
Kilometraż:
397.317 km - 397.370 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
53 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 12:58

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11473921 / 6551 / 514 / 2211 / 5189.47)