polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 089Da31
Pavlovický

tunel (tunel)

07:43 - 17:01
Km osi

Linie kolejowe:
403
.339
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
403.228 km - 403.449 km
Wysokość:
450 m n.p.m.
Długość obiektu:
221 m
Ilość torów:
1
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:20:19


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33707294 / 20307 / 16602 / 3538 / 9527.22)