polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Da31
Pavlovický
tunel (tunel)

↑ 05:06 - ↓ 21:16
↑ 05:06 - ↓ 21:16
Km osi

Linie kolejowe:
403.339 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.01.28 • KFJB
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Pavlovický
Wysokość:
450 m n.p.m.
Kilometraż:
403.228 km - 403.449 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
221 m
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.07 - 22:20:19

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22336545 / 27071 / 18404 / 2950 / 7571.71)