polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ha32
Šťáhlavice
przystanek osobowy (po)

↑ 07:58 - ↓ 18:39
↑ 07:56 - ↓ 18:40
Km osi

Linie kolejowe:
23.775

Zmiany nazw punktu: Šťáhlavice 1946-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
76395
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 14:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14117252 / 15534 / 5251 / 2466 / 5724.76)