polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 104Fa35
Špičácký
tunel (tunel)

↑ 07:08 - ↓ 19:19
↑ 07:06 - ↓ 19:20
Km osi

Linie kolejowe:
8.736 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1877.10.10 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Špičácký
Wysokość:
830 m n.p.m.
Kilometraż:
7.862 km - 9.610 km
liczba torów:
0
Długość obiektu:
1.747 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.05 - 18:54

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10969644 / 6295 / 6303 / 2125 / 5162.19)