polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 105Fa34
Dešenice

przystanek osobowy (po)

07:05 - 18:51
Km osi

Linie kolejowe:
30
.123
Zmiany nazw:
Dešenice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • ČSD
Numer ewidencyjny:
76965
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.09 - 00:49:45


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (30996546 / 22267 / 8350 / 3410 / 9089.90)