polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga32
Plzeň-Valcha

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Klatovy (st) /

07:42 - 16:57
Km osi

Linie kolejowe:
89
.943
10
.115
Zmiany nazw:
Lititz 1876-Walcha / Valcha 1939-1945Valcha 1945-1961Plzeň-Valcha 1961-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1876.09.20 • EPPK
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2021.12.12
Numer ewidencyjny:
75315-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.23 - 12:57:28


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33678417 / 22095 / 8032 / 3537 / 9521.75)