polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga31
Plzeň-Skvrňany /původní lokalita/

przystanek osobowy (po)

06:44 - 19:35
Km osi

Linie kolejowe:
112
.730
Zmiany nazw:
Skvrňany 1953-1959Plzeň-Skvrňany 1959-2019Plzeň-Skvrňany
Otwarcie, kolej pierwotna:
1953.10.04? • ČSD
Data zamknięcia:
2019.08.26
Data likwidacji:
2019.08.26
Numer ewidencyjny:
74665-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa rozebrana
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
zlikwidowane (zasypane)
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.04.06 - 22:15:17


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34885432 / 15440 / 2452 / 3597 / 9698.48)