polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 105Ga34
Sušice

stacja (st)

07:42 - 16:06
Km osi

Linie kolejowe:
19
.069
Zmiany nazw:
Schüttenhofen 1888-Schüttenhofen / Sušice 1939-1945Sušice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.10.01 • BMTB
Numer ewidencyjny:
73635-5
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.01 - 22:49:49


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32364802 / 19263 / 11069 / 3474 / 9316.29)