polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 105Ga34
Malonice

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:43 - 16:06
Km osi

Linie kolejowe:
35
.737
Zmiany nazw:
Malonitz 1888-Mallonitz / Malonice 1939-1945Malonice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1888.10.01 • BMTB
Numer ewidencyjny:
73675-1
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.01 - 22:50:34


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32364604 / 19263 / 10871 / 3474 / 9316.24)