polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Da31
Doly
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:58 - ↓ 19:05
☀ ↑ 07:00 - ↓ 19:03
Km osi

Linie kolejowe:
61
.370
Zmiany nazw punktu:
Tholl 1938-1945Doly 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.08.01 • KkStB
Numer ewidencyjny:
75635
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.09 - 21:53:37


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23927162 / 13572 / 11091 / 3039 / 7873.37)