polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 088Da31
Staré Sedliště
stacja (st)
/ ruch prowadzony wg instrukcji D3/D4 /

☀ ↑ 06:58 - ↓ 19:05
☀ ↑ 07:00 - ↓ 19:03
Km osi

Linie kolejowe:
64
.253
Zmiany nazw punktu:
Altzedlisch 1938-1945Staré Sedliště 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910.08.01 • KkStB
Numer ewidencyjny:
75645
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.08 - 08:25:39


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921750 / 13572 / 5679 / 3039 / 7871.59)