polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga31
Plzeň-Bolevec

przystanek osobowy+automatyczny posterunek odstępowy (po+odst)

07:47 - 16:04
Km osi

Linie kolejowe:
6
.105
Zmiany nazw:
Plzeň-Bolevec 2004-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
2004 • SŽDC
Numer ewidencyjny:
75046-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+pe
Lokomotywownia:
-
Budynek:
brak danych
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.30 - 00:23:41


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32380170 / 24068 / 2369 / 3475 / 9318.03)