polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga31
Třemošná u Plzně

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Blatno u Jesenice (st) /

06:50 - 19:31
Km osi

Linie kolejowe:
10
.348
Zmiany nazw:
Tremošna 1873-Tschemoschna b/Pilsen / Třemošná u Plzně 1939-1945Třemošná u Plzně 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.01.21 • EPPK
Numer ewidencyjny:
75065-3
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.10.15 - 19:15:55


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34832318 / 18426 / 23910 / 3594 / 9691.80)