polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga30
Mladotice

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Blatno u Jesenice (st) /

07:01 - 18:54
Km osi

Linie kolejowe:
40
.177
137
.413
38
.895
Zmiany nazw:
Mlatz / Mladotice 1939-1945Mladotice 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08 • EGB
Numer ewidencyjny:
75145
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.02.10 - 23:24:42


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (30962697 / 25719 / 22440 / 3408 / 9085.30)