polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ga30
Velký Plasský
tunel (tunel)

↑ 07:03 - ↓ 19:21
↑ 07:01 - ↓ 19:23
Km osi

Linie kolejowe:
34.539 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Velký Plasský
Wysokość:
345 m n.p.m.
Kilometraż:
34.415 km - 34.663 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
248 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 14:23

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10983810 / 7481 / 4787 / 2127 / 5163.99)