polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 090Ga30
Velký Plasský

tunel (tunel)

07:47 - 16:03
Km osi

Linie kolejowe:
34
.539
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08 • EPPK
Stan:
używany
GPS:
Kilometraż:
34.415 km - 34.663 km
Wysokość:
345 m n.p.m.
Długość obiektu:
248 m
Ilość torów:
1
Plzeňský kraj
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.08 - 08:17:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32380366 / 24068 / 2565 / 3475 / 9318.09)