polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ga30
Malý Plasský
tunel (tunel)

↑ 05:01 - ↓ 21:14
↑ 05:01 - ↓ 21:14
Km osi

Linie kolejowe:
35.727 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Malý Plasský
Wysokość:
355 m n.p.m.
Kilometraż:
35.661 km - 35.794 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
133 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 14:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11504771 / 8754 / 5041 / 2214 / 5196.37)