polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 089Ga30
Malý Plasský
tunel (tunel)

↑ 08:57 - ↓ 17:38
↑ 08:56 - ↓ 17:40
Linie kolejowe:

km osi

35.727 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.08.08 • EPPK
Dyrekcja do 1939 roku:
Ředitelství plzeňské
GPS:
Miejsce:
Malý Plasský
Wysokość:
355 m n.p.m.
Kilometraż:
35.661 km - 35.794 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
133 m
Geometria toru:
Plzeňský kraj
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.01 - 14:24

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10554498 / 5185 / 1415 / 2065 / 5111.14)