polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Praha hlavní nádraží

stacja (st) / [LCS]

07:08 - 18:34
Km osi

Linie kolejowe:
0
.173
0
.000
0
.000
185
.837
185
.837
4
.325
Skrót telegraficzny: Ph
Zmiany nazw:
Prag Franz Josefs Bahnhof 1871-1918Praha Wilsonovo nádraží 1919-1939Prag Wilson Bahnhof / Praha Vilsonovo nádraží 1939-1940Prag Hauptbahnhof / Praha hlavní nádraží 1940-1945Praha Wilsonovo nádraží 1945-1953Praha hlavní nádraží 1953-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.14 • KFJB
Numer ewidencyjny:
57076-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
7 / 24       dawniej:    12 / 20
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
hala peronowa
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Balabenka
Inne informacje:
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 00:27:29


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31099051 / 23072 / 6076 / 3415 / 9106.60)