polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Pa30
Praha-Běchovice střed
przystanek osobowy (po)

↑ 04:57 - ↓ 21:10
↑ 04:57 - ↓ 21:10
Km osi

Linie kolejowe:
395.738

Zmiany nazw punktu:
Praha-Běchovice střed 2015-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
2015.06.12 • ČD
Numer ewidencyjny:
53006
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.26 - 22:59:16

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22335554 / 27071 / 17413 / 2950 / 7571.37)