polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 123Sa34
Praha-Běchovice

stacja (st)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

07:07 - 18:34
Km osi
Linie kolejowe:
397.000
304 (Wien Südbahnhof -) Hevlín st. hr. [AT/CZ] - Děčín hlavní nádraží
0.000
622 Praha-Běchovice - Praha-Vršovice
2.800
964 Praha-Běchovice Blatov - Praha-Běchovice
 
Zmiany nazw:
Běchowitz 1845-1918Běchovice 1918-1939Biechowitz / Běchovice 1939-1945Běchovice 1945-1976Praha-Běchovice 1976-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1845.08.20 • NStB
Numer ewidencyjny:
53016-2
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Rampa:
-
Przejście podziemne:
czynne
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.22 - 20:46:57


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (38336517 / 14909 / 16918 / 3780 / 10141.94)