polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Na29
Praha-Vysočany
stacja (st) / [LCS]

↑ 04:56 - ↓ 21:10
↑ 04:56 - ↓ 21:10
Km osi

Linie kolejowe:
6.567

29.113

1.604

Zmiany nazw punktu:
Wysočan 1872-1919Vysočany 1919-1939Wissotschan / Vysočany 1939-1941Prag-Wissotschan / Praha-Vysočany 1941-1945Praha-Vysočany 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872.10.28 • TKPE
Numer ewidencyjny:
57316
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
3 / 3
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Skály
Z kronikarskiego obowiązku:
Przebudowa dworca / Přestavba nádraží od 2021.04
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.04.23 - 14:42:19

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22193703 / 24441 / 14574 / 2945 / 7536.06)