polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Pa30
Praha-Hostivař
stacja (st) / [LCS]

☀ ↑ 06:51 - ↓ 18:58
☀ ↑ 06:52 - ↓ 18:55
Km osi

Linie kolejowe:
176
.271
0
.012
Zmiany nazw punktu:
Hostiwar / Hostivař 1871-1918Hostivař 1918-1939Hostiwar / Hostivař 1939-1942Prag-Hostiwar / Praha-Hostivař 1942-1945Praha-Hostivař 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.14 • KFJB
Numer ewidencyjny:
57096
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 4       dawniej:    3 / 3
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku i wiata nad peronem
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Záběhlice
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2021.02.27 - 09:04:49


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926861 / 13572 / 10790 / 3039 / 7873.27)