polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Praha-Strašnice zastávka

przystanek osobowy+posterunek odstępowy (po+pe)

07:03 - 18:41
Km osi

Linie kolejowe:
179
.944
Zmiany nazw:
Straschnitz 1906-1918Strašnice 1918-1924Staré Strašnice zastávka 1924-1939Alt Straschnitz Haltestelle / Staré Strašnice zastávka 1939-1942Prag-Straschnitz Haltestelle / Praha-Strašnice zastávka 1942-1945Praha-Strašnice zastávka 1945-2020
Otwarcie, kolej pierwotna:
1906 • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2020.12.13
Data zamknięcia:
2020.12.13
Data likwidacji:
2020.12.13
Numer ewidencyjny:
57306
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
poczekalnia na peronie
Przejście nadziemne:
czynne
Z kronikarskiego obowiązku:
posterunek blokowy/hradlo do 1992
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.04.21 - 13:31:40


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31038844 / 21023 / 185 / 3412 / 9096.96)