polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Železný Most

automatyczny posterunek odstępowy (odst)

07:03 - 18:41
Km osi

Linie kolejowe:
181
.144
0
.000
Zmiany nazw:
Železný Most 1919-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1919.06.18 • ČSD
Data zamknięcia:
2020.12.13
Data likwidacji:
2020.12.13
Numer ewidencyjny:
58196
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
podg
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Odbočka zrušení 2006.12.02
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.15 - 23:41:47


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (31039029 / 21023 / 370 / 3412 / 9097.02)