polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 091Na30
Vinohradský I
tunel (tunel)

↑ 05:06 - ↓ 21:08
↑ 05:06 - ↓ 21:07
Km osi

Linie kolejowe:
0.987 km

Otwarcie, kolej pierwotna:
1871.12.14 • KFJB
Numer ewidencyjny:
-
GPS:
Miejsce:
Vinohradský I
Wysokość:
210 m n.p.m.
Kilometraż:
0.415 km - 1.560 km
liczba torów:
2
Długość obiektu:
1.146 m
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.01.03 - 15:15

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16706900 / 14882 / 293 / 2597 / 6433.15)