polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Na29
Praha-Karlín
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 08:58 - ↓ 17:26
☀ ↑ 08:57 - ↓ 17:27
Km osi

Linie kolejowe:
408
.510
Zmiany nazw:
Karlín (Karolinenthal) 1899-1918Karlín 1918-1939Karolinenthal / Karlín 1939-1942Prag-Karolinenthal / Praha-Karlín 1942-1945Praha-Karlín 1945-1957
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.05.01 • StEG
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Data zamknięcia:
1957
Data likwidacji:
1957
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem rozebrana
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.12 - 22:11:12


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (26009298 / 22688 / 9420 / 3156 / 8241.22)