polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Praha-Karlín

przystanek osobowy (po)

06:50 - 19:23
Km osi

Linie kolejowe:
408
.510
Zmiany nazw:
Karolinenthal 1899-1918Karlín 1918-1939Karolinenthal / Karlín 1939-1942Prag-Karolinenthal / Praha-Karlín 1942-1945Praha-Karlín 1945-1957
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.05.01 • StEG
Zaw. ruchu pasażerskiego:
?
Data zamknięcia:
1957
Data likwidacji:
1957
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem rozebrana
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
zlikwidowane (rozebrane)
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.03 - 20:28:18


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34764072 / 17328 / 4048 / 3592 / 9678.19)