polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Na29
Praha-Sedlec
przystanek osobowy (po)

↑ 04:58 - ↓ 21:11
↑ 04:58 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
418.611

Zmiany nazw punktu:
Selz / Selc 1879-1918Selc 1918-1920Selc u Prahy 1920-1924Sedlec u Prahy 1924-1939Selz bei Prag / Sedlec u Prahy 1939-1942Prag-Selz / Praha-Sedlec 1942-1945Praha-Sedlec 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1879 • NStB
Numer ewidencyjny:
54506
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.26 - 12:00:52

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22335313 / 27071 / 17172 / 2950 / 7571.29)