polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Na29
Praha-Podbaba /původní lokalita/
przystanek osobowy (po)

↑ 04:58 - ↓ 21:11
↑ 04:58 - ↓ 21:11
Km osi

Linie kolejowe:
417.160

Zmiany nazw punktu:
Podbaba / Podbaba 1867-1918Podbaba 1918-1939Podbaba / Podbaba 1939-1942Prag-Podbaba / Praha-Podbaba 1942-1945Praha-Podbaba 1945-1949
Otwarcie, kolej pierwotna:
1867.08.15 • NStB
Data zamknięcia:
1949.05.15
Data likwidacji:
1949.05.15
Numer ewidencyjny:
57027
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.11.26 - 11:59:42

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22335701 / 27071 / 17560 / 2950 / 7571.42)