polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Praha-Bubeneč

mijanka (mij)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

07:36 - 16:55
Km osi

Linie kolejowe:
415
.170
Zmiany nazw:
Bubentsch 1850-1918Bubeneč 1918-1939Bubentsch / Bubeneč 1939-1942Prag-Bubentsch / Praha-Bubeneč 1942-1945Praha-Bubeneč 1945-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1850.06.01 • NStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2014.08.26
Numer ewidencyjny:
57026-7
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    4 / 4
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.03 - 20:31:11


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33724450 / 17592 / 16166 / 3539 / 9529.37)