polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Praha-Holešovice-Stromovka

posterunek odgałęźny (podg)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

05:00 - 21:00
Km osi

Linie kolejowe:
413
.647
5
.186
Otwarcie, kolej pierwotna:
1980.12.23 • ČSD
Numer ewidencyjny:
58386-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.05 - 13:02:57


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35963910 / 11858 / 14572 / 3659 / 9828.89)