polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 123Ra34
Praha-Holešovice-Stromovka

posterunek odgałęźny (podg)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

05:51 - 20:09
Km osi
Linie kolejowe:
413.647
304 (Wien Südbahnhof -) Hevlín st. hr. [AT/CZ] - Děčín hlavní nádraží
5.186
976 Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
 
Zmiany nazw:
Praha-Holešovice-Stromovka 1983-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1980.12.23 • ČSD
Numer ewidencyjny:
58386-4
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.06.22 - 20:50:28


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42346263 / 17720 / 308 / 3986 / 10623.75)