polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Prokopské údolí

mijanka (mij)
/ zdalne sterowanie z: Praha CDP (dysp) /

05:01 - 21:00
Km osi

Linie kolejowe:
4
.115
Zmiany nazw:
Hlubočep 1873-1918Hlubočepy 1918-1939Kohlfelden / Hlubočepy 1939-1942Prag-Kohlfelden / Praha-Hlubočepy 1942-1945Praha-Hlubočepy 1945-2015Prokopské údolí 2015-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873.05.11 • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2015.08.18
Numer ewidencyjny:
58187-6
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
częściowo zamieszkany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2020.12.08 - 17:33:09


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35963986 / 11858 / 14648 / 3659 / 9828.91)