polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 091Na30
Praha-Malešice
stacja towarowa (stt)

☀ ↑ 06:51 - ↓ 18:58
☀ ↑ 06:52 - ↓ 18:55
Km osi

Linie kolejowe:
4
.260
4
.259
0
.000
3
.869
Zmiany nazw punktu:
Malešice 1919-1939Maleschitz / Malešice 1939-1942Prag-Maleschitz / Praha-Malešice 1942-1945Praha-Malešice 1945-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1919.06.18 • ČSD
Numer ewidencyjny:
57196
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
brak danych
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Ruch pasażerski od 1949
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Pogoda / Počasí
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.10 - 00:23:09


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926107 / 13572 / 10036 / 3039 / 7873.02)