polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na30
Praha-Braník přístav

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

05:03 - 20:56
Km osi

Linie kolejowe:
~1
.58
Zmiany nazw:
Braník přístav 1918-1942Praha-Braník přístav 1942-1951
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899.12.02 • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1922.08.06
Data zamknięcia:
1951.03.12
Data likwidacji:
1951.03.12
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / -       dawniej:    1 / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.04.12 - 14:38:49


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35908450 / 17459 / 12954 / 3655 / 9824.47)