polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 092Na29
Praha-Bubny /nákladní nádraží/

stacja towarowa (stt)
punkt styczny: Praha-Bubny

06:03 - 18:14
Km osi

Linie kolejowe:
412
.133
Zmiany nazw:
Bubna 1866-1913Bubna Staatsbahnhof 1913-1918Bubny statní nádraží 1918-1924Praha dolní nádraží 1924-1939Bubna unter Bahnhof / Bubny dolní nádraží 1939-1942
Otwarcie, kolej pierwotna:
1866 • StEG
Data zamknięcia:
1942
Data likwidacji:
2015
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Hlavní město Praha
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.02 - 22:09:52


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34638692 / 29804 / 16926 / 3586 / 9659.42)